Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 4-5 години

Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење

Цел - Да се поттикнува развивање на свесност за сопствените начини и пристапи за откривање нови сознанија и прифаќање на екологијата како дел од современиот начин на живеење.