Како настанува дождот?

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Како настанува дождот? (Истражувачка игра)

Децата го користеа истражувањето и набљудувањето како средство за откривање и добивање на нови сознанија за природните процеси.