Да се запознаеме со Знаковниот јазик

Објект Буба Мара / Буба Мара 1

Воспитни групи од 5-6 години

Гостин - Специјален едукатор и рехабилитатор за лица со оштетен слух Викторија Смилевска од ООУ „Кузман Јосифовски-Питу“ во соработка со логопед

Да се запознаеме со Знаковниот јазик

Цел - Запознавање со потребите на децата со оштетен слух како кохлеарен имплант, апаратче за слушање, учење на основните знаци на комуникација - Знаковен јазик.