Што ме прави среќен?

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Одбележување на Светски ден на детето

20.11.2022

Цел: Да се развиваат позитивни емоции кај децата.

Прашања: Што ме прави среќен?

Зошто сакам да пораснам?

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: