Здрава храна

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

Здрава храна

Цел - Да се поддржуваат децата за јасно, течно и акцентирано изразување при јавни настапи пред врсниците и возрасните.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: