Моето милениче

Објект Лавче

Воспитни групи од 2-6 години

"Моето милениче" - гостин родител во група

Цел - Да се поттикне љубовта и грижата кон домашните миленичиња.