Црвеното јаболче

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Црвеното јаболче

Цел: Да се поттикнува детето да ја користи својата креативност во секојдневните активности и да сече и лепи хартија по зададена линија.