Грозје

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Грозје (ликовна игра)

Цел - Децата да развиваат контрола на дланките и прстите односно преку употреба на сетилото за допир и со помош на својата имагинација учествуваа во ликовната игра каде што развиваа пред се фина моторика.