Грозје бере Мирјана

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Грозје бере Мирјана

(стихотворба)

Цел - Да се мотивира детето да го вежба помнењето преку изразно рецитирање на стихотворба пред публика.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: