Волшебна есен

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

„Волшебна есен“ - изработки од есенски материјали и плодови

Цел - Развивање вештини за ракување со различни ликовни материјали и поттикнување на детската фантазија и креативност.