Есента во шума стаса - 2

Објект Буба Мара

Воспитен тим

Воспитни групи од 3-6 години

„Есента во шума стаса“ - куклена претстава

Цел - Да се поттикне способност емотивно доживување на претставата преку непосредна средба куклите гињоли, способност за доживување на спектарот на боите на есента преку изработки во соработка со семејствата - родителите и децата.