Шумски поштар

Објект Пчелка 2

Воспитни групи од 2-6 години

Испраќање на есента со куклена претстава

“Шумски поштар”

Цел: да се развива љубовта кон театарот, и да се поттикнува прифаќањето на играта на улоги.