Тиква

Објект Сонце

Воспитна група од 4-5 години

Тиква

Цел: Да се развијат способности за истражување и откривање на различни ликовни материјали.