Новогодишни украси - 2

Објект Буба Мара 1
Воспитна група од 5-6 години
Соработка со стручен тим
Одбележување - 3 декември Меѓународен ден на лицата со попреченост
Посета во Државно училиште за деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов -Скопје
Работилница - „Новогодишни украси“
Креативна Работилница исполнета со музички доживувања, децата на забавен и друштвен начин се запознаа со потребите на децата со оштетен вид.
Децата учат и ги применуваат животните вредности на емпатија, љубов, разбирање и поддршка, покажуваат толеранција и искрена насмевка.
Низ игра  ја осознаваат потребата и начинот на функционирање на децата со оштетен вид, зошто секое дете е дете кое сака прегратка, љубов и чисто срце, тогаш среќата е обострана и неизбежна.
Да прифаќаме, разбираме, да се информираме...
ЉУБОВ ЗА СИТЕ ДЕЦА!