Капки дожд

Објект Буба Мара
Возрасна група од 18-24 месеци
Капки дожд
Цел - Поттикнување на фината моторика на прстињата и запознавање на децата со ликовниот материјал.