Ја украсуваме елката

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 3-4 години

"Ја украсуваме елката"

Цел: Да се оспособува за користење на различни предмети материјали и средства за изразување на сопствените креативни мисли и идеи.