Загадување на природата - 1

ПРОЕКТ “УЧИМЕ ДА РЕЦИКЛИРАМЕ ОТПАДНО МАСЛО” во соработка со Суниленс ДООЕЛ – Скопје

Реализација 09.12.2022

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

Координатор реализатор на работилницата - Педагог Маргарита Ставрова

Работилница со наслов

„Загадување на природата“

(работен лист бр. 1 и 2)

Цел: Да се поттикнува развојот на свесноста за сопствената улога во поддршката за опстанокот на природата.