Полжавче

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5 - 6 години

Полжавче

Цел: Децата развиваа фината моторика, моделираа по зададена тема и работеа со ликовни и неликовни материјали.