Како изгледа снегулката

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 3-4 години

Како изгледа снегулката

Цел - Поттикнување имагинација и креативност кај деца низ ликовна игра.