Рециклирање на отпадно масло за јадење

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Рециклирање на отпадно масло за јадење во соработка со СУНИЛЕНС ДОО

Работилница во соработка со педагог Маргарита Ставрова.

Цел:

- Да се оспособат децата за користење на истражувањето и набљудувањето како средство за откривање и учење,

- Да се поттикнува еколошката свест и прифаќањето на екологијата како дел од современиот начин на живеење.