Лампион

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Лампион

Цел - Да се поттикнува детето да ја користи својата креативност во секојдневните активности.