Броиме лампиони

Објект Буба Мара

Воспитна група од 2-3 години

„Броиме лампиони“

Цел - Да се поттикнат знаењата и способностите за покажување до 5 познати сродни елементи и за броење на броевите до 5.