Изработка на Новогодишни украси од гипсени фигури - 2

Објект Буба Мара 1

Воспитни групи од 2-6 години

Предновогодишна работилница со деца

Изработка на Новогодишни украси од гипсени фигури

Цел - Да се запознаат децата со симболични фигури и облици типични за овој период од годината.