Новогодишна честитка за моето непознато другарче - 2

Новогодишната работилница продолжува во соработка со стручен тим

Објект

Пчелка 1

Сонце

Воспитни групи од 4-6 години

„Новогодишна честитка за моето непознато другарче“

Цел - Изразување позитивни емоции кај децата, поттик кон запознавање нови другарчиња на еден поинаков креативен начин.