Украсување на елката

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

Украсување на елката

Цел: Да се поттикнува детето самостојно, креативно и упорно да изведува одредени активности.