Елка

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

Елка

Цел - Да се стекнат ликовни вештини за контрола и координација на движењето на раката при користење на прибор за разни ликовни техники и да се развива детската креативност.