Боење и декорација на гипсена фигура

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 3-4 години

Боење и декорација на гипсена фигура - елка