Рудолф

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

Рудолф

Цел: Да се поттикнува детето кон новогодишни доживувања и развивање на позитивни емоции радост, љубов опуштеност.