Конструираме новогодишна елка

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 4- 5 години

Конструираме новогодишна елка (математичка игра)

Цел: Да се поттикне доживувањето на математиката како пријатно искуство.