Џуџињата на дедо Мраз

Објект Буба Мара 1

Воспитна група 5-6 години

"Џуџињата на дедо Мраз" (изработка на капи)

Цел: Децата да се оспособат да држат ножички, да сечат по одредена линија и да кинат, сецкаат и лепат хартија.

Воедно да се запознаат со претстојните празници и со приказните поврзани за истите.