Лампиони

Објект Сонце

Воспитна група од 4-5 години

Лампиони

Цел: Да се поттикнува детето да ја користи својата креативност.