Украси од отпаден материјал - 2

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 4-5 години

Воспитна група од 2-3 години

Работилница со родители

Изработка на новогодишни украси од различен отпаден материјал, во склоп на проектот Нула отпад