Вредните џуџиња на Дедо Мраз

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Работилница со родители

"Вредните џуџиња на Дедо Мраз"

Изработки од отпаден материјал - материјал што се рециклира.

Цел: Да се воведе детето во современата екологија односно да се поттикне да ги реупотребува материјалите односно да се рециклира секој материјал.