Снежната кралица

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

Снежната кралица

Цел - Да се поттикнува да се вклучува во заеднички активности и да ги користи и зајакнува дланката и прстите.