Писмо за Дедо Мраз

Објект: Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Писмо за Дедо Мраз

Цел: Детето преку ликовни техники да ги изразува своите идеи, желби и чувства.