Новогодишни крекери

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Новогодишни крекери

Цел: Да се поттикне детската креативност и фината моторика.