Нула отпад

Објект Буба Мара 1

Воспитни групи од 4-6 години

Новогодишна изложба "Нула отпад" во соработка со општина Аеродром и Нула отпад ДОО

Цел: Да се поттикнува детето да учествува и да соработува во активности за екологија во современиот свет и да се развива свест да чиста околина и рециклирање.