Ликовна игра

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Новогодишни елки - ликовна игра

Цел - Развивање на интерес кон ликовното изразување и стекнување навики за правилно манипулирање со ликовниот материјал, како и развој на моториката на дланките и прстите.