Новогодишен лампион

Објект: Буба Мара

Воспитна група од 5 - 6 години

Новогодишен лампион - ликовна игра

Цел: Да се поттикне кон самостојно користење на ликовниот материјал и да се развива креативноста кај детето.