Удри го топчето

Објект Буба Мара

Возрасна група од 9-24 месеци

Удри го топчето

Цел - Поттикнување концентрација и внимание, координација око-рака.