Елко, елко

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Елко, елко

Цел - Да се поттикне способност заучување на текстот и мелодијата на песната, негување навика за умерено хорово и индивидуално пеење.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: