Сијалички на елка

Објект Сонце

Воспитна група од 2-3 години

Сијалички на елка - моторичка игра

Цел - Да се развива и поттикне истрајност, фина моторика, координација око-рака и истражување и користење на неликовен материјал.