Трамболина

Објект Пчелка 2

Воспитни групи од 18 месеци до 6 години

Безброј игри знаеме

песнички и сказни

во нашата градинка

денеска е голем празник

Причина за тоа е голема

радосна вест

во објектот Пчелка 2

се постави трамболина

Ви благодариме што бевте посебни и единствени што допринесовте со собраните средства од Базарот нашите дечиња да бидат посреќни и повесели.