Весели снегулки

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 3-4 години

"Весели снегулки" манипулативна игра

Цел: Зајакнување на детската самодоверба,самопочитта како и истрајноста.