Новогодишен маскенбал

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

"Новогодишен маскенбал"

Цел - Да се поттикне позитивни емоции, весело расположение и чувство на експресија кај децата чувство и радост од успешно завршена активност.