Зајакот и желката

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 3-4 години

Зајакот и желката

Цел - Поттикнување на децата за слушање приказни и нивно раскажување, употреба на целосна реченица и смислен говор.