Македонско девојче

Објект Сонце

Воспитна група од 3-4 години

Македонско девојче - песна

Цел - Интерес на децата кон музиката, да се развива способност за пеење на песни со едноставен ритам и умерена јачина на глас.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: