Загадување на природата

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

Проект "Учиме да рециклираме отпадно масло" во соработка со Сунилекс Дооел-Скопје

Работилница со наслов

"Загадување на природата"

(работен лист 3)

Цел - Да се разбива свеста за сопствената улога во опстанокот на природата и да ја прифатиме екологијата како дел од современиот начин на живеење.