Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење

Цел: Да се собира отпадното масло во кантички за рециклирање, наместо да се истура во мијалник, школка или во природата, со цел да се заштити природата.