Чорапите на Медо

Објект Буба Мара

Воспитна група од 2-3 години

Чорапите на Медо - боиме со боички

Цел: Да се поддржува индивидуалниот пристап кон откривање и учење на нови работи.